نتایج پرسش مهر 97-98

نتایج پرسش مهر 97-98 نتایج پرسش مهر 97-98

نتایج پرسش مهر 97-98

ما به محض اعلام نتایج نتایج پرسش مهر 97-98 و زمان دقیق املام نتایج مشخص شد در سایت پرسش مهر قرار خواهیم داد تا شما عزیزان شرکت کننده در طرح پاسخ به پرسش مهر نتایج پرسش مهر 97-98 رئیس جمهور مطلع گردید .

18 aug 2018